פורים חג ה- מ'

מה, לא הבנתם? בפורים יש ארבע מצוות שמתחילות כולן באות מ': מגילה, קוראים את מגילת אסתר פעמיים, פעם ראשונה אחרי תפילת ערבית ופעם שניה אחרי תפילת שחרית למחרת בבוקר (השנה …

Read moreפורים חג ה- מ'