תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר Rosmarin-Kitchen.com

השימוש באתר Rosmarin-Kitchen.com כרוך בהסכמה מלאה לתנאים כדלקמן:

תנאי השימוש:

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיקו בכל עת,מכל סיבה שהיא,ללא כל התראה.

כל שימוש במידע הקיים באתר זה הנו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים ולפיכך מסכימים המשתמשים כי לא תהיה להם כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר בעקבות השימוש בו.

שמירה על פרטיות:

האתר מתחייב בזאת לשמור על פרטיות המשתמשים.

פרטי המשתמשים ישמשו לצרכי האתר בלבד ולא יימסרו לגורם צד שלישי כלשהו, עם זאת, רשאית ההנהלה לשלוח עדכונים שונים מעת לעת בדוא"ל למשתמשי האתר.

הסרת אחריות:

הנהלת האתר אינה אחראית לתוצאות או נזקים שייגרמו בעקבות השימוש במידע הקיים באתר וכן לא יתקבלו תלונות, תביעות או דרישות כלשהן בעקבות זאת.

זכויות יוצרים:

אסורה העתקה ושימוש בתוכן שמופיע באתר, העתקת המתכונים מותרת לשימוש פרטי בלבד ולא ייעשה בהם שום שימוש מסחרי.

*תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

המשך גלישה מהנה, צוות Rosmarin-Kitchen.com